Danh sách cán bộ viên chức

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Các nhiệm vụ đang đảm nhận

1

Đoàn Quang Thiệu

1960

Trưởng phòng

Phụ trách chung

Phụ trách kế hoạch, tài chính

2

Phạm Khánh Luyện

1971

Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng

Phụ trách kế toán,

Nhiệm vụ khác được phân công

3

Nghiêm Văn Tiền

1976

Bí thư chi bộ,

CT Công đoàn

 Xây dựng kế hoạch, dự toán; Theo dõi, quản lý học phí

4

Đặng Huy Bình

1987

Tổ trưởng tổ

kế toán

Kế toán kho bạc,

Kế toán ngân hàng, dự án

5

Hồ Thị Huyền Trang

 

Kế toán viên

Kế toán vật tư, TSCĐ;

Kế toán công tác Đảng

6

Dương Thị Hà

1984

Kế toán viên

Kế toán thanh toán;

Theo dõi phải thu, phải trả

7

Bạch Thị Thu Trang

1985

Kế toán viên

Kế toán lương, BH, học bổng;

Hợp đồng cử tuyển, trợ cấp xã hội, chi phí học tập cho sinh viên

8

Dương Thị Thu Trang

1987

Kế toán viên

Kế toán thuế; Văn thư

9

Bùi Thị Trang

1987

Kế toán viên

Kế toán tổng hợp;

Kế toán công đoàn

10

Huỳnh Thị Đức Hạnh

1978

Thủ quỹ

Thủ quỹ

11

Đào Thị Tuyết Nhung

1983

Kế toán viên

Kế toán học phí

 Bộ phận KT Công ty  

12

Nguyễn Thị Kim Hoa

1965

Kế toán trưởng

Phụ trách công tác kế toán công ty TNHH Đại học công nghiệp

13

Nguyễn Thị Kim Dung

1977

Kế toán viên

Kế toán hoạt động SXKD

14

Nguyễn Thị Huyền

1987

Kế toán viên

Kế toán hoạt động SXKD

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn