Danh bạ điện thoại

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Chức vụ, chức danh

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Ghi chú

1

Nguyễn Duy Hiền

1962

Trưởng phòng

0280 3847264

0912165394

 

2

Nghiêm Văn Tiền

1976

Phó Trưởng phòng

0280 3547132

0987904155

 

3

Đặng Huy Bình

1987

Tổ trưởng tổ kế toán

0280 3947692

0974527889

 

4

Lương Thị Mai Uyên

1983

Tổ trưởng tổ kế hoạch

0280 3947692

0912735912

 

5

Dương Thị Hà

1984

Kế toán viên

0280 3947692

01688178864

 

6

Bạch Thị Thu Trang

1985

Kế toán viên

0280 3947692

0983151328

 

7

Đặng Thị Ngọc Quỳnh

1984

Kế toán viên

0280 3947692

0977290584

 

8

Bùi Thị Trang

1987

Kế toán viên

0280 3547132

0974535476

 

9

Dương Thị Phong

1960

Kế toán viên

0280 3947684

01652029251

 

10

Đào Thị Tuyết Nhung

1983

Kế toán viên

0280 3947684

0986877655

 

11

Trần Hoàng Việt Vân

1988

Thủ quỹ

0280 3947692

0979472208

 

 

Bộ phận Công ty TNHH Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Kim Hoa

1965

Kế toán trưởng

0280 3847014

0974527889

 

2

Nguyễn Thị Kim Dung

1977

Kế toán viên

0280 3847014

0982165465

 

3

Nguyễn Thị Huyền

1987

Kế toán viên

0280 3847014

0984373529

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn